České Budějovice, Topolová 19/1420, 370 08 (mapa)
email: judrku@seznam.cz

Ceny nemovitosti odhad JUDr. Jaroslav Kubát - reality - soudní znalec - ceník odhad nemovitosti - věcné břemeno - smlouva - posudky - právník - zajištění prodeje nemovitostí - kupní smlouvy - poradenství, konzultace - správa nemovitostíSoudní znalec pro potřeby soukromých i právnických osob, pro účely přiznání daní z prodeje nemovitostí, dědické daně, darovací daně, nebo půjčky od některých bank. Pro potřeby soukromých i právnických osob vypracuji soudní i tržní posudek a to ve standardním termínu 2 týdny nebo ve zkráceném dle domluvy a rozsahu. Zajistím veškeré chybějící dokumenty, případně zajistím kontakt na katastrální úřad, oprávněnou geodetickou kancelář pro zpracování geometrického plánu apod.NABÍDKA ODBORNÝCH ČINNOSTÍ

Znalecké posudky v oboru ekonomika – oceňování nemovitostí

- zjištění ceny nemovitostí podle všech dosud platných vyhlášek

- zjištění ceny pro daň z převodu nemovitostí

- zjištění ceny pro daň darovací a daň dědickou

- ocenění věcného břemene

- ocenění nemovitostí pro vklad nemovitostí do majetku firmy

- tržní oceňování nemovitostí

- smlouva na věcné břemeno

- kupní smlouva

Vypracovávám znalecké posudky (odhad ceny nemovitosti) na:

- rodinné domy

- chaty

- chalupy

- garáže

- pozemky – stavební, ostatní, zemědělské (kromě lesních)

- studny

- činžovní domy

- byty

- administrativní budovy

- provozní objekty

- inženýrské stavby

- trvalé porosty okrasné i ovocné (mimo lesů)

Použití

Účely, pro které je nutné či vhodné použít znalecký posudek, jsou exaktně vymezeny platnými právními předpisy, zejména pak zákon o investičních fondech a společnostech, o penzijních fondech, o dluhopisech, zákon o cenách, soustava daňových zákonů, občanský a obchodní zákoník, občanský soudní řád, zákon o konkursu a vyrovnání ad. Za správnost postupu a výpočtu uvedených ve znaleckém posudku a za dodržování právních předpisů nesu jako soudní znalec plnou odpovědnost a jsem povinen tyto skutečnosti obhájiti před orgány státní správy. Znaleckou činnost vykonávám nestranně a o skutečnostech, o nichž se při jejím výkonu dozvím, zachovávám přísnou mlčenlivost.

Právní služby - komplexní služby při prodeji, převodu a nájmu nemovitostí

- právní služby a konzultace

- zápisy a vklady na katastr nemovitostí

- vyhotovení daňových přiznání daně z převodu nemovitostí

- vyhotovení přiznání k dani z nemovitostí

Ostatní služby

- vyhotovení pasportizace nemovitostí a dokumentace stávajícího stavu

- inženýrská činnost a zajištění zpracování projektové dokumentace

Poradenství

- poradenství v oboru „údržba a obnova budov“ a „hodnocení kvality stavebního díla a jeho částí“

- ekonomické poradenství ve stavebnictví a na trhu nemovitostí

- spolupráce s renomovanými architektonickými a projekčními kancelářemi, strategické plánování, využitelnost pozemků a nemovitostíPODKLADY POTŘEBNÉ PRO OCENĚNÍ (orientačně):

- výpis z listu vlastnictví – vždy nutné!!

- kopie katastrální mapy (případně pozemkové) – vždy nutné!!

- geometrické plány

- zjištění stáří všech objektů

- dokumentace ke stavbám

- korespondence se stavebním úřadem

- územní rozhodnutí nebo rozhodnutí o umístění stavby

- dříve vypracované znalecké posudky

- nájemní smlouvy na byty a nebytové prostory

Podklady pro ocenění pronajatých nemovitostí:

- roční nájemné bez služeb

- daň z nemovitosti

- pojistné

- náklady na údržbu a správu

- odpisy

- Uvedené podklady jsou pouze orientační

ORIENTAČNÍ CENÍK ODHADŮ NEMOVITOSTÍ

Druh nemovitosti

Cena

Bytová a nebytová jednotka

od 2.200,– Kč

Rodinný dům

od 3.600,- Kč

Rekreační objekty

od 2.200,- Kč

Zahrádkářské chaty

od 1.600,- Kč

Pozemky

od 900,- Kč

Samostatné garáže

od 1.600,- KčROZSAH PŮSOBNOSTI

svou činností pokrývám celou Českou republiku, zejména oblasti:

České Budějovice , Praha , Tábor , Pelhřimov , Třeboň , Vodňany , Český Krumlov , Prachatice , Strakonice.

PROFESNÍ PŘEDPOKLADY

Soudní znalec, jmenovaný rozhodnutím Krajského soudu v Českých Budějovicích dne 14. 4. 1978 č.j. Spr.927/78 pro základní obor ekonomika, odvětví: ceny a odhady nemovitostí.

ORIENTAČNÍ CENÍK ZA VYPRACOVÁNÍ ZNALECKÝCH POSUDKŮ A TRŽNÍHO OCENĚNÍ (ODHADU CEN NEMOVITOSTI):

a) pro daňové a jiné účely – posudky o administrativní ceně nemovitostí:            viz. tabulka orientační ceník odhadů nemovitostí výše na této stránce

b) tržní ocenění

- dohodou podle stavu, velikosti a hodnoty nemovitosti, příp. hodinovou sazbou od  350,- Kč/hod.

c) ostatní služby

ceny dohodou, hodinová sazba od 200,- Kč/hod.

K cenám posudků a služeb se připočítávají cestovní náklady ve výši dle platné vyhlášky o cestovních náhradách a hotové výdaje za obstarání dokladů, poštovné, právní služby (orientačně 500 – 700,- Kč/hod) - ve výši skutečně vynaložených nákladů.

Konečná kalkulace cen je závislá na složitosti zhotovení posudku, předaných podkladech, termínu vyhotovení a hodnotě nemovitosti.KONZULTAČNÍ ČINNOST

Napište krátkým mailem Váš problém, který potřebujete řešit při nakládání s nemovitostí, a já Vám poradím, zda potřebujete znalecký posudek nebo spíše tržní odhad. Zařídím Vám i veškeré právní služby spojené s nakládáním s nemovitostí jako je vypracování všech druhů smluv (kupní, darovací, směnná, nájemní apod.) návrhů na vklad do katastru nemovitostí a veškerý další právní a technický servis.